Motory International s.r.o.

Motory International, s.r.o. bola založená v Nových Zámkoch v roku 2002. V súčasnosti zamestnáva naša spoločnosť približne 150 zamestnancov a tým patrí k dôležitým zamestnávateľom v regióne. Mnoho našich zamestnancov a zamestnankýň pracuje v spoločnosti od jej vzniku. Dobré pracovné podmienky, pravidelné školenia a férové „ spolužitie" vytvárajú príjemnú pracovnú klímu, ktoré garantujú spoľahlivosť a vysokú kvalitu a pre zákazníka profit.