Našim cieľom je úspešný manažment kvality

Súčasťou podnikových cieľov je vybudovanie systému manažmentu kvality podľa DIN ISO: 9001, ako aj starostlivosť o systém manažmentu kvality. Spoločnosť Motory International s.r.o je certifikovaná od roku 2010.

6 bodov zabezpečenia kvality:

  • Chceme spokojných zákazníkov. Toto dosiahneme výrobkami a službami, ktoré zodpovedajú očakávanej kvalite podľa požiadaviek zákazníka
  • Snahu na dosiahnutie kvality ponímame ako povinnosť každého z nás - od konateľa až po výrobného pracovníka.
  • Naše smernice a procesy sa riadia medzinárodnými štandardmi, požiadavkami zákazníka, našimi znalosťami a skúsenosťami. Vaše informácie a ich záväzné splnenie sú základom pre našu kvalitu.
  • Kvalita pre nás znamená robiť výrobky od začiatku správne. Kvalita procesu znižuje náklady a zvyšuje rentabilitu.
  • Pred odstránením chýb má prioritu vyvarovanie sa pred chybami. Z toho dôvodu využívame na zabezpečenie kvality preventívne konzekventné metódy a nástroje. Učíme sa z chýb a okamžite odstraňujeme príčiny poruchy.
  • Na zabezpečení kvality a služieb sa podieľajú vo významnej miere aj naši dodávatelia. Tak ako na seba, tak aj na svojich dodávateľov kladieme vysoké kvalitatívne nároky.